parallax background

Vitajte na oficiálnej stránke obce Ladomirová

obec Ladomírová


sa nachádza na Východnom Slovensku, v okrese Svidník, patriacom do Prešovského kraja - v severnej časti Nízkych Beskýd v doline Ladomírky.

Založená bola v roku 1427, kedy patrila panstvu Makovica.

Do kultúrneho dedičstva obce môžme zaradiť drevené chrámy, ktoré hovoria o živote obyvateľov v obci. V súčasnosti patria tieto chrámy nielen k národnej kultúrnej pamiatke, ale sú chránené aj UNESCOm.

V obci v súčastnosti žije vyše 1000 obyvateľov.


Zobraziť všetky informácie

Informujeme Vás, že


internetový portál obce Ladomirová "www.ladomirova.sk" nefunguje od mája 2015 a bol zmazaný v decembri 2015, z dôvodu, že obec Ladomirová nezaplatila za prenájom web priestoru. Po nástupe novozvoleného starostu obce PhDr. Vladislava Cupera, od 08.05.2016 bol vytvorený nový internetový portál obce Ladomirová "www.obecladomirova.sk".


Dokumenty na zverejnenie VZN, Zmluvy, Faktúry, Objednávky a Verejné obstarávania nájdete v sekcii "Povinné zverejňovanie".
Do pozornosti dávame sekciu "OBEC" / "Podujatia obce", "Fotodokumentácia", "Starosta-problémy z praxe", "Starosta - vykonaná práca" a "Poďakovanie", v ktorej nájdete problémy, s ktorými sa obec denno-denne stretáva. V sekcii "INFORMÁCIE" do pozornosti dávame podsekcie "HOSPODÁRENIE OBCE" a hlavne "AUDIT OBCE" a "DLHY" obce, v ktorom sú zverejnené audity, ktoré vykonalo Ministerstvo financií SR v rokoch 2015 až 2016 a kde sú zverejnené všetky nevyplatené faktúry obcou Ladomirová od roku 2006.

www.obecladomirova.sk ... všetky informácie na jednom mieste


Obecné udalosti / fotogalérie
Informačné centrum


otvorené od augusta 2017

Nezisková organizácia Dukla Destination otvorila svoju ďalšiu informačnú kanceláriu, tentokrát v našej obci Ladomírová. Jej zamestnanci Vám radi poskytnú užitočné informácie, ponúkneme brožúrky, turistické mapy a rôzne suveníry.

Otváracie hodiny:
po - zatvorené
ut - pia: 9:00 - 17:00
so - ne: 9:00 - 16:00


Čítajte viac
parallax background

Prihláste sa na odber noviniek

Zadajte Váš e-mail, na ktorý Vás budeme pravidelne informovať o aktuálnom dianí v obci Ladomírová.


 

Miesto na
Vašu reklamu


Tu môže byť aj Vaša reklama

V prípade záujmu kontaktujte prosím sekretariát obce e-mailom na: sekretariat.ladomirova@gmail.com

Tu môže byť aj Vaša reklama

V prípade záujmu kontaktujte prosím sekretariát obce e-mailom na: sekretariat.ladomirova@gmail.com


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí určil termín ich konania na sobotu 10. novembra 2018.  Obec v zmysle úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejní informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí TU: Rozhodnutie_Predseda_NRSR_volby_2018