ZÁPISNICE OZ  ROK 2019

Zápisnica OZ zo dňa 14.03.2019

OZ_LA_zapisnica_14_03_2019

Zápisnica OZ zo dňa 21.02.2019

Obecné zastupiteľstvo sa na základe pozvánky zišlo na rokovanie OZ dňa 21.02.2019, ale nerokovalo.