23. júla 2020
Amplion

OZNAMY PRE OBČANOV

OZNAM 23.07.2020 Obec Ladomirová, touto cestou vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY NEUHRADILI, […]
22. júla 2020
DANE

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ – AKTUALIZÁCIA 23.07.2020 Obec Ladomirová, touto cestou vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny […]
25. júna 2020
Pozvanka_OZ_obrázok

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 29.06.2020

V Ladomirovej dňa, 25.06.2020 P O Z V Á N K A          V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších […]
31. mája 2020
Fotoaparát

Foto kniha – Ladomirová

Foto dokumentácia o obci LADOMIROVÁ Obec Ladomirová s pomocou sponzorov, chce vydať foto knihu o obci a občanoch, ktorí tu žili, resp. žijú dodnes. Preto Vás […]