13. januára 2020
Pozvanka_OZ_obrázok

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 12.02.2020

V Ladomirovej dňa, 07.02.2020 P O Z V Á N K A          V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších […]
28. októbra 2019
DANE

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ      Obec Ladomirová, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na […]
17. septembra 2019
Amplion

OČKOVANIE PSOV

Na základe žiadosti veterinárneho lekára MVDr. Vladimíra Čipáka, Vám týmto oznamujeme, že odo dňa 01.09.2019 začala platiť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá priniesla aj povinné […]
2. septembra 2019
POZVÁNKA-BOHOSLUŽBY-2018

Pozvánka na SLÁVNOSTNÉ BOHOSLUŽBY 2019

Pravoslávna cirkevná obec Ladomirová, Vás pozýva na slávnostné bohoslužby v česť sviatku sťatia hlavy sv.  Jána Krstiteľa, ktoré sa uskutočnia v dňoch: SOBOTA 07.09.2019 a NEDEĽA […]