Každoročne občania z Rómskej osady organizujú športový deň pre deti a dospelých. Tento rok sa športový deň konal 24.06.2017. Deti súťažili v rôznych disciplínach, či už preťahovanie lanom, skákanie v mechu, šprint na malú vzdialenosť, hranie futbalu a pod. Muži organizovali futbalový turnaj na veľkom  ihrisku, ktorého sa zúčastnili 4 mužstvá, a to: Krajná Bystrá, Kapišová, Ladomirová 2 mužstvá.
Hlavnými sponzormi podujatia, ktorí zabezpečovali občerstvenie, ale aj darčeky pre deti bol p. Ján Hirčko – poslanec mestského zastupiteľstva vo Svidníku a Jozef Ilečko – súkromný podnikateľ.