PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PREŠOVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020

Na základe schválenia “Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020”, je obec povinná zverejniť záverečné stanovisko strategického dokumentu do 3 pracovných dní, od jeho doručenia. 

Zaslanie listu nájdete TU: Zaverecne_stanovisko_-_list

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 nájdete TU: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LADOMIROVÁ NA ROKY 2018-2025

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5 zasadnutí v roku 2018 schválilo “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2018-2025”. Uvedený program je uceleným plánom k tomu, aby sa obec zveľaďovala, rozširovala svoje aktivity a bola efektívnou obcou vo všetkých smeroch.

PHSR Obce Ladomirová na roky 2018-2025 TU: PHSR_obec_Ladomirova_2018-2025

 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LADOMIROVÁ

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8 zasadnutí  v roku 2017 schválilo “Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladomirová na roky 2018-2022”. Uvedený komunitný plán je uceleným plánom k rozvoju sociálnych služieb v obci, či už vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, bezpečnosti a pod.

KPSS Obce Ladomirová na roky 2018-2022 TU: KP_Obec_Ladomirova – 2018-2022