Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová dňa 06.08.2017 usporiadala “Športový deň” pre deti a dospelých. Na športovom dni sa zúčastnili nielen občania z Ladomirovej, ale aj zo Šemetkoviec a Vagrinca. Týmto chceme poďakovať  najmä pánovi farárovi Pavlovi Semanovi, ktorí každoročne športové dni organizuje, ale aj celému organizačnému tímu, ktorí zabezpečil pre všetkých zúčastnených a hlavne pre deti krásny zážitok.