Prihovor_prezidenta_SR_A_Kisku
Príhovor prezidenta SR A. Kisku starostom obce
18. decembra 2018
POZVÁNKA-BOHOSLUŽBY-2018
Pozvánka na SLÁVNOSTNÉ BOHOSLUŽBY 2019
2. septembra 2019
Amplion

Oznam 1: Minulý týždeň sa začala rekonštrukcia mosta smerom na Vagrinec, z dôvodu jeho zlého technického stavu. Most sa bude opravovať priebežne v jednom jazdnom pruhu, aby bol neustále priechodný. Jeho rekonštrukcia potrvá 4 mesiace. Preto prosíme občanov, aby dodržiavali cestné značenia, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví a majetku.

Oznam 2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Svidník, začala realizovať ďalšiu etapu výstavby kanalizácie v obci Ladomirová. Prvá fáza výstavby kanalizácie sa začala na ulici pri p. Čipákovi a bude pokračovať ďalej smerom k rodine Ducárovej. Druhá fáza výstavby kanalizácie bude pokračovať od p. Petra Teľatníka, až po rodinu Marčišinovú. Následne sa má čiastočne realizovať aj výstavba kanalizácie k rodine Zápotockej, Burjakovej, Kupčihovej a pod. Preto prosíme všetkých občanov, ktorých sa výstavba kanalizácie týka, aby kontaktovali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, závod Svidník, vo veci napojenia sa na kanalizáciu.

Oznam 3: V priebehu niekoľkých dní sa začne realizovať ďalších schválený projekt z názvom „Dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Ladomirová“. Cieľom uvedeného projektu je zlikvidovať nelegálne skládky, ktoré sa nachádzajú pri rómskej osade, ale aj v nej.  Preto žiadame občanov, ktorých sa to týka, aby pomohli pri čistení svojho okolia a tým zlepšili svoje životné prostredie, v ktorom žijú.

Oznam 4: Obec získala dotáciu z Ministerstva financií na rekonštrukciu oplotenia cintorína vo výške 9 400,- EUR. V súčasnosti pracovníci obce prostredníctvom ankety oslovujú občanov o aký druh oplotenia majú občania záujem. V priebehu mesiaca september, by sa malo oplotenie cintorína najmä z prednej strany realizovať, tak aby oplotenie bolo dokončené do Sviatku všetkých svätých.

Oznam 5: Nezisková organizácia HKK SK, ktorá prevádzkuje „Komunitné centrum v obci Ladomirová“, získala z Prešovského samosprávneho kraja dotáciu na „Modernizáciu komunitného centra Ladomirová“ vo výške 3 000,- EUR. Modernizácia sa týkala nákupu nábytku a zariadenia do Komunitného centra, čím sa zlepšili podmienky detí, mládeže, ale dospelých, ktorí komunitné centrum navštevujú.

Oznam 6: Z dôvodu neustálych sťažností občanov na krik, hluk, ale aj neustály neporiadok na multifunkčnom ihrisku pri Základnej škole, boli mantineli  na multifunkčnom ihrisku demontované. Tieto budú následne premiestnené na asfaltové ihrisko pri veľkom ihrisku smerom na Vagrinec, kde sa vytvorí nové funkčné ihrisko na hokejbal a iné športy. Ihrisko pri Základnej škole bolo vyčlenené na športy, pri ktorých nedochádza k veľkému hluku (búchanie lopty o mantinel a pod.). Na ihrisku si môžete s deťmi zahrať športové hry ako basketbal, volejbal, nohejbal, tenis a pod.

Oznam 7: Základná škola v Ladomirovej, získala prostredníctvom rôznych sponzorov, a to od rodiny Homzovej, pána Jozefa Ilečka, Kaviarne Ladomirová, nadácie Tesco a pod. sumu 1300,- EUR na výstavbu detského ihriska. V priebehu mesiaca september sa v areály Základnej školy vybuduje prvá časť detského ihriska. Po získaní ďalších finančných prostriedkov, či už prostredníctvom sponzorstva, alebo dotácií, sa detské ihrisko bude ďalej rozširovať.

O ďalších projektoch, ktoré sa budú v obci Ladomirová realizovať, Vás budeme priebežne informovať.

PhDr. Vladislav Cuper

    starosta obce

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *