Na rok 2020 je naplánovaná výstavba obchvatu Ladomirová / Hunkovce, cesta R4. Na uvedenej stránke budeme zverejňovať dokumenty, ktoré sa uvedenej výstavby budú týkať.

 

Okresný úrad Prešov – Verejná vyhláška / Rozhodnutie o predĺžení platnosti zemného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby R4 LADOMIROVÁ – HUNKOVCE / VEREJNÁ VYHLÁŠKA – územné rozhodnutie R4

 

Okresný úrad Prešov – Verejná vyhláška / Oznámenie o začatí konania o návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutiaVEREJNÁ VYHLÁŠKA – územné rozhodnutie R4