Spoločnosť INFINITY GROUP SK, a.s., dňa 16.07.2017 organizovala v kultúrnom dome obce Ladomirová “Hudobno-folklórny festival”, ktorý sa uskutočnil o 15.00 hod. a trval do 20.00 hod. Na festivale vystúpili skupiny “FS Vargovčan”, “FS Čerhovčan”, “FS Stropkovčan”, “Prešovskí heliginkári”, “FS Karpaťanin – senior”, “Lenka Hudačinová” a “Jožko Jožka”. Chceme sa týmto poďakovať uvedenej spoločnosti, za to, že zorganizovala takéto podujatie v obci, a to na vlastné náklady, pretože obec Ladomirová by podobnú akciu nemohla z finančných dôvodov vôbec zorganizovať.