Obecný úrad Ladomirová

Ladomirová 33

090 03  Ladomirová

 

Telefón sekretariát:         054 752 26 26 – Anna Mikitková

Telefón starosta obce:    054 788 25 34 – PhDr. Vladislav Cuper

Mobil starosta obce:        0902 585 065 – PhDr. Vladislav Cuper

Web stránka obce:           www.obecladomirova.sk

E-mail:                                  sekretariat.ladomirova@gmail.com

IČO: 00330671
DIČ: 2020808757
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Svidník, Centrálna 812/11, 089 01  Svidník
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 5600 0000 0036 3611 0014