Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov

zakon_369_1990_o_obecnom_zriadeni

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Ziadost_na_prijatie_dietata

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

suhlas-s-trvalym-pobytom

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

kolaudacne_rozhodnutie_ziadost

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

stavebne_povolenie_ziadost

Žiadosť o určenie súpisného čísla

ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla

Žiadosť o výrub drevín

ziadost_o_vyrub_drevin

Žiadosť o menu účelu užívania stavby, resp. jej časti

ziadost_o_zmenu_ucelu__uzivania_stavby

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)

ziadost_zmenu_uzivania_stavby_nieje_spojena_so_zmenou_stavby