Správa nezávislého audítora z 03/2013

Sprava_auditora_2012_ObcU_Ladomirova

Správa z vládneho auditu č. 15100187-N-10 zo dňa 13.10.2015

la_audit_mf_sr_2015

Správa z vládneho auditu č. 16100066-N-01 zo dňa 24.06.2016

la_audit_mf_sr_2016