Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2017

Suvaha_31.12.2017

Vykaz_ziskov_strat_31.12.2017

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2016

Suvaha_31.12.2016

Vykaz_ziskov_strat_31.12.2016

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2015

suvaha_31-12-2015

vykaz_ziskov_strat_31-12-2015

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2014

suvaha_31-12-2014

vykaz_ziskov_strat_31-12-2014

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2013

suvaha_31-12-2013

vykaz_ziskov_strat_31-12-2013

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2012

suvaha_31-12-2012

vykaz_ziskov_strat_31-12-2012

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2011

suvaha_31-12-2011

vykaz_ziskov_strat_31-12-2011

Súvaha / Výkaz ziskov a strát za rok 2010

suvaha_31-12-2010

vykaz_ziskov_strat_31-12-2010