Komisie OZ platné od 14.12.2018

Komisia podľa č. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Predseda: Mária Vaňková.

Členovia: Ing. Vladimír Krempaský, Mgr. Pavol Jesenský.