Chronologicky sú zverejnené iba tie zápisnice, uznesenia, iné listiny z OZ, ktoré boli na obecnom úrade nájdené. Ak sa nájdu ďalšie doklady, budú dodatočne zverejnené!