Obecné zastupiteľstvo zo dňa 27.03.2009

2009_vypis_uznesenie_oz_27_03_2009

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 08.02.2001

2001_zapisnica_oz_08_02_2001

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 28.04.2001

2001_zapisnica_oz_28_04_2001

2001_vypis_uznesenie_oz_28_04_2001

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 20.09.2001

2001_zapisnica_oz_20_09_2001

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 23.11.2001

2001_zapisnica_oz_23_11_2001

2001_vypis_uznesenie_oz_23_11_2001