Obecné zastupiteľstvo zo dňa 28.01.2011

2011_zapisnica_oz_28_01_2011

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 30.04.2011

2011_pozvanka_oz_30_04_2011

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 30.06.2011

2011_vypis_uznesenie_30_06_2011_1

2011_vypis_uznesenie_30_06_2011_2

2011_vypis_uznesenie_30_06_2011_3

2011_vypis_uznesenie_30_06_2011_4

NÁVRH NA PLAT STAROSTU ZO DŇA 30.06.2011

2011_navrh_plat_30_06_2011

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 21.10.2011

2011_zapisnica_oz_21_10_2011

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 23.12.2011

2011_pozvanka_oz_23_12_2011

2011_zapisnica_oz_23_12_2011

2011_vypis_uznesenie_23_12_2011