Obecné zastupiteľstvo zo dňa 11.01.2013

2013_pozvanka_oz_11_01_2013

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 28.05.2013

2013_zapisnica_oz_28_05_2013

2013_vypis_uznesenie_oz_28_05_2013

2013_vypis_uznesenie_oz_28_05_2013_2

NÁVRH NA PLAT STAROSTU ZO DŇA 09.06.2013

2013_navrh_plat_09_06_2013

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 30.06.2016

2013_pozvanka_oz_30_06_2013

2013_uznesenie_oz_30_06_2013

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 18.10.2013

2013_zapisnica_oz_18_10_2013