V prípade, že chcete oznámiť prostredníctvom našej stránky informácie pre obyvateľov našej obce, kontaktujte nás.