Informácia o príprave volieb do NR SR 2020

 

  1. Počet vytvorených volebných okrskov v obci Ladomirová: 1.
  2. Určenie volebnej miestnosti: Zasadačka.
  3. Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie bola vymenovaná: Anna Mikitková, Ladomirová 37, 09003. Kontakt: 0908 496 170
  4. Čas konania volieb do NR SR 2020 v obci Ladomirová: 29. februára 2020 od 7.00 hod. do 22.00 hod.