Ján Kupčiha
Mobil: 0908 050 041
Pilčícke práce, predaj drevnej hmoty na topenie.

Michal Olčák
Mobil: 0914 104 935
Pomocné práce v lesníctve, rúbanie dreva a jeho uskladnenie, pilčícke práce.

Urbárska spoločnosť ŠČOB, pozemkové spoločenstvo Ladomirová,
Ladomirová , 090 03 Ladomirová

Pozemkové spoločenstvo lesov DIL Ladomirová,
Ladomirová , 090 03 Ladomirová

Spolumajitelia súkromných lesov Volšinec, pozemkové spoločenstvo Ladomirová,
Ladomirová , 090 03 Ladomirová