Na základe povinného zverejňovania faktúr, zverejňujeme zoznam  faktúr za rok 2016. Faktúry vo formáte .pdf je možné si vyžiadať a následne Vám budú zaslané formou e-mailu, resp. si  môžete vyzdvihnúť ich fotokópie na obecnom úrade.

FAKTÚRY ROK 2016

Faktúry_2016

FAKTÚRY ROK 2017, 2018

Faktúry sú od 01.01.2017 priebežne zverejňované priamo z účtovníctva WinCITY – TOP SET na webovej stránke. Klikni na odkaz:

Faktúry – Obec Ladomirová 2017-2018