Komunitné centrum LadomirováInformácia o voľnom pracovnom mieste zverejnené dňa 05.02.2020.

Nezisková organizácia HKK SK, týmto vyhlasuje výberové konanie v zmysle “Oznam o výberovom konaní” na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra, jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra, jedno pracovné miesto asistenta odborného Komunitného centra.

Podrobnejšie informácie nájdete TU: Oznam VK Ladomirova 20.2.2020

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste.

Obec Ladomirová týmto oznamuje, že hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu – “Správca cintorína a domu smútku”, na kratší pracovný úväzok . Kto má záujem o danú pracovnú pozíciu, kontaktujte obecný úrad na t.č.: 0903 648 838.