Oznámenie o výberovom konaní zverejnené dňa 08.08.2019

Starosta obce Ladomirová v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v rámci pripravovaného projektu  „V Základnej škole úspešnejší II.“

Oznámenie TU: Oznamenie_VK-ObcU_LA_pedagogicky_asistent