PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA SR – 2. KOLO: Prezident_SR_2019-Vysledky_volieb_2_kolo

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA SR – 1. KOLO: Prezident_SR_2019-Vysledky_volieb

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA PREZIDENTA SR – KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Informácie o príprave volieb na prezidenta SR – Zapisovatelia_volby-prezident_2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. o vyhlásením volieb prezidenta Slovenskej republiky, určil termín konania volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca 2019. Rozhodnutie nájdete tu: Rozhodnutie_volby_prezident_2019

Vzory informácií sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1