Na obecnom úrade sa začína opäť niečo diať. Minulý rok sa postupne robila rekonštrukcia kuchyne, ktorá bola ukončená do 31.12.2017. Na začiatku roku 2018 sa začala prvá fáza rekonštrukcie KD.  V prvej fáze sa upravili priestory pod balkónom (nové stierky, kazetový strom, dlažba, múr oddeľujúci sálu od priestorov pod balkónom a pod.). Po ukončení prvej fázy začne druhá  fáza, kde sa práce presunú na opravu a rekonštrukciu veľkej obecnej sály. Zatiaľ budú iba nové okná stierky, maľovanie, obklady a pod. Na základe dotácie z Úradu vlády SR, ktorú sme dostali, bude znížený strop (kazetový strop). V tretej fáze rekonštrukcie sa pustíme do vytápania sály, kde bude umiestnený plynovým kotlom a vytápanie bude prostredníctvom radiátorov. Veríme, že tak ako sa podarilo za rok zrekonštruovať obecnú kuchyňu, tak sa nám podarí zrekonštruovať obecnú sálu.

FOTO DOKUMENTÁCIA: 2 FÁZA REKONŠTRUKCIE SÁLY KD:

Nové stoličky v malej sále KD:

 

Rekonštrukcia veľkej sály KD:

FOTO DOKUMENTÁCIA: 1 FÁZA REKONŠTRUKCIE SÁLY KD: