V sobotu 24.06.2017 sa v Šemetkovciach konala súťaž vo varení guľášu – GUĽÁŠ CUP 2017, na ktorej sa zúčastnilo aj družstvo z Ladomirovej, a to v zložení: Hlavný kuchár – Peter Gomboš, pomocníci – rod. Vaňková, p. Krempaský, p. Kucirka, p. Mňahončák s manželkou a podporný tím a fotodokumentácu zabezpečoval starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper. Družstvo Ladomirová skončilo na peknom treťom mieste. Prvé miesto obsadil PZ Svätý Hubert Šemetkovce a druhé miesto obsadila Obec Šemetkovce. Veríme, že na budúci rok sa uvedená súťaž uskutoční v Ladomirovej.
SPONZORI DRUŽSTVA LADOMIROVÁ: Starosta obce Ladomirová – Vladislav Cuper, Martin Ždiňak – súkromný podnikateľ a súťažiaci.
V sobotu 24.06.2017 sa konal druhý ročník pálenia vatry “SOBITKA”. Organizátormi podujatia bolo Pozemkové spoločenstvo VOLŠINEC a Urbárska spoločnosť ŠČOB, ktorí poskytli drevnú hmotu na výstavbu vatry. Výstavbu vatry zabezpečoval p. Dušan Vanca, bratia Čipčovský, p. Krempaský, Michal Olčák, Peter Gomboš. Týmto sa chceme poďakovať nielen organizátorom, ale aj všetkým, ktorí sa na organizovaní vatry podieľali.
HLAVNÝ SPONZORI: Pozemkové spoločenstvo VOLŠINEC, Urbárska spoločnosť ŠČOB, Rastislav Duleba – súkromný podnikateľ, Ján Hirčko – poslanec mestského zastupiteľstva Svidník, Vladislav Cuper – starosta obce Ladomirová, Jozef Ilečko – súkromný podnikateľ.