Vnútorná smernica č. 2/2020 o poplatkoch za ostatné služby obce Ladomirová platná od 01.03.2020:VNÚTORNÁ SMERNICA_poplatky_ostatne_sluzby-ObcU_LA

 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ladomirovej, platný od 20.01.2020 ORGANIZACNY_PORIADOK-ObcU_LA_2020

Referáty v zmysle organizačného poriadku:

  1. Referáty pod správou starostu obce PhDr. Vladislava Cupera – 1 STAROSTA_ObcU_LA
  2. Referáty pod správou p. Anna Mikitková – 2 MIKITKOVA-ObcU_LAObcU_LA
  3. Referáty pod správou p. Mária Drozdová – 4 DROZDOVA-ObcU_LA
  4. Referáty pod správou p. Mgr. Monika Goldírová – 5 GOLDIROVA-ObcU_LA
  5. Referáty pod správou p. Mgr. Eva Oleárová, p. Ľubica Šafránková – 6 OLEAROVA-SAFRANKOVA-ObcU_LA

ZOZNAM REFERÁTOV – ZOZNAM_REFERATOV-1_3_2020_ObcU_LA

Smernica o určení úradných hodín v obci Ladomirová – Smernica_uradne_hodiny_1_2020_ObcU_LA_2020

Registratúrny poriadok obce Ladomirová – Predpis_1_2016_Registraturny_poriadok_OcU_LA

Registratúrny plán obce Ladomirová, ako príloha k Registratúrnemu poriadku obce Ladomirová – Príloha_Registrat_plan_obce_LA_2016