DLHY OBCE LADOMIROVÁ

Následne uvádzame zoznam nevyplatených faktúr od roku 2006, a to k 30.04.2016, zistené auditom, ktoré vykonalo Ministerstvo financií SR.

Nevyplatene_faktury_ObcU_LA_k_30_04_2016

 

Aktualizácia dlhov k 25.11.2017 (nevyplatené faktúry, exekúcie, pôžičky, nájomné).

ZAVAZKY_ObcU_LA_25_11_2017

 

Vyčíslené dlhy obce Ladomirová a ich mesačné splátky od 01.01.2018.

Zoznam_dlhov_splatok-ObcU_LA_od_01_01_2018