VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 4. 2. 2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – TU: 2019_028.

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?ep-vzory1.