Poľovnícke združenie SERNINEC, (za vlastníkov lesov) a p. Ilečko Jozef (za vlastníkov ornej pôdy a TTP), organizovali 2. ročník “Silvestrovskej rusínskej zabíjačky”, ktorá sa uskutočnila v dňoch  12.-13.01.2018. Dobrovoľníci pripravili pre občanov hody. Pohostenie bolo v sobotu, t. j. 13.01.2018 v sále kultúrneho domu o 17:00 hod.

Hlavným sponzorom akcie bol p. Jozef Ilečko st., ktorý poskytol finančné prostriedky nielen na ošípanú, ale aj na občerstvenie. Ďalej to boli poľovníci, za Poľovnícke združenie SERNINEC, ktorí sa pustili do ošípanej a pripravili ju na výrobu výrobkov, na ktorých si ľudia mohli pochutiť (p. V. Čipák, p. S. Šmajda, p. Maľák, p. V. Cuper so synom). 
Ďalšími sponzormi boli: Ján Hirčko – poslanec VÚC za Prešovský kraj, Martin Ždiňak – súkromný podnikateľ a poslanec OZ Svidník, pani Ľubica Oleárová – súkromná podnikateľka, Erik Homza – SPP a.s. Svidník, Ivan Čvaň – drogéria Svidník, Ľuboš Kost – firma HKKmont s.r.o. 
Vrchným kuchárom akcie, tak ako minulý rok bol pán Peter Gomboš. Pomocníkmi  boli pani Jitka Džupinová, Vlado Krempaský, Vlado Cuper. Na ich  výrobkoch ste si mohli pochutnať a veríme, že Vám tak ako minulý rok veľmi chutilo.
Chceme sa následne všetkým, ktorí pripravili túto akciu, sponzorom, dobrovoľníkom a aj ľuďom, ktorí sa prišli pohostiť poďakovať, že tak ako minulý rok vytvorili krásnu atmosféru a na príjemné posedenie a zábavu, budeme všetci spomínať opäť minimálne rok. ĎAKUJEME!

FOTO DOKUMENTÁCIA: