NOVOROČNÁ RUSÍNSKA ZABÍJAČKA 2017

V sobotu 14.01.2017 sa konala v obci Ladomirová “NOVOROČNÁ RUSÍNSKA ZABÍJAČKA 2017”.  Hosťami akcie okrem občanom obce bol sponzor p. Ján HIRČKO (súkromný podnikateľ a poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, sponzorské  “prasa a občerstvenie”) a poslankyňa Národnej rady SR p. Magdaléna KUCIANOVÁ (SNS) s manželom. Zabíjačka sa mala začať v skorej rannej hodine o 07.00 hod., ale vzhľadom na skutočnosť, že cez noc napadalo cca. 20 cm nového snehu, tak jej začiatok sa presunul na 09.00 hod. Chcem poďakovať všetkým čo ráno prišli, aby pripravili dobroty, ktoré mohli všetci návštevníci od 16.00 hod. ochutnať. Hlavné poďakovanie patrí kuchárovi Petrovi Gombošovi, rodine Jesenskej, Omaskovej, Fedákovej, p. Vaníkovi, p. Sirýovej. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli na pohostenie a zotrvali dokonca. ĎAKUJEM! Cuper V.

Deň akcie:

1. RÁNO PRED ZABÍJAČKOU

2. ROZDELENIE ÚLOH

3. HODY